Komisja Europejska przedstawiła krajom Unii Europejskiej propozycję podziału środków z budżetu trzeciego konkursu na wsparcie projektów transportowych z Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Polska ma otrzymać 826,5 mln euro dla 10 projektów, których łączna wartość wynosi ok. 1 mld euro.

 

Dodatkowo Polska otrzyma środki początkowo zarezerwowane w kopertach innych krajów kohezyjnych (podział tych środków na koperty narodowe obowiązywał do końca 2016 r.).

Przyznanie tych środków polskim projektom było uwarunkowane złożeniem dobrej jakości wniosków o dofinansowanie dla dojrzałych projektów infrastrukturalnych spełniających w najlepszym stopniu warunki konkursów prowadzonych przez Komisję Europejską. Wnioski składane do konkursów CEF podlegały uprzedniej ocenie i zatwierdzeniu przez Ministerstwo Rozwoju.

Zgodnie z wynikami III konkursu CEF Komisja Europejska rekomenduje do wsparcia projekty wdrażające transport zrównoważony – przede wszystkim projekty kolejowe, a także projekty dotyczące inwestowania w budowę infrastruktury paliw alternatywnych oraz w ekologiczny transport miejski.

Beneficjentem wszystkich czterech projektów, które otrzymały dofinasowanie w ramach puli kohezyjnej w CEF są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które tym samym są największym beneficjentem środków CEF w Unii Europejskiej.

W wyniku konkursu kolejne wsparcie przyznano na wdrażanie europejskiego projektu SESAR (technologiczny filar budowy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), który jest realizowany m. in. przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Pełna lista polskich projektów rekomendowanych przez Komisję Europejską do otrzymania dofinansowania w ramach konkursu CEF-Transport 2016

 

trams  (fot. Flickr.com/Ed Webster)

Propozycja Komisji Europejskiej wymaga jeszcze zatwierdzenia przez państwa członkowskie w drodze formalnej procedury, a następnie dla wszystkich rekomendowanych do wsparcia projektów będą zawierane indywidualne umowy o udzielenie dotacji.

Polska złożyła w konkursie 20 projektów o łącznej wartości 3,2 mld euro, natomiast cały budżet konkursu wynosił 1,94 mld euro, z czego 1,1 mld euro przeznaczone było dla krajów kohezyjnych oraz 0,84 mld euro dla wszystkich krajów UE.

 

Cały komunikat KE dostępny jest tutaj.