Do 3 maja br. KE czeka na wnioski w konkursach w ramach pierwszej fazy Instrumentu MŚP.

Czytaj więcej...

Małe i średnie przedsiębiorstwa chcące wspólnie z partnerami norweskimi przygotować wnioski do Programu Horyzont 2020 mogą skorzystać z dofinansowania podróży dostępnego w ramach funduszy norweskich.

Komisja Europejska rozpoczęła wdrażanie nowej inicjatywy - "Pieczęć Doskonałości".

Jej celem jest poprawa synergii między finansowaniem badań przez UE a polityką regionalną.

Przygotowujących wnioski do I i II Fazy Instrumentu MŚP zapraszamy na BEZPŁATNE KONSULTACJE

Chcesz 50.000 euro na rozwój firmy z sektora MŚP? Sprawdź co program Horyzont 2020 ma Ci do zaoferowania. Tylko 10 stron wniosku!!! Najbliższy termin składania wniosków 15 lutego 2017 r.

Dzień informacyjny i spotkanie bilateralne w obszarze "Transport" - 5 listopada 2015 r., Bruksela

Komisja Europejska ogłosiła oficjalne wyniki czerwcowego naboru 2 Fazy Instrumentu MŚP.

Od maja przedsiębiorcy zyskają dostęp do nowej oferty preferencyjnego finansowania. Pierwszy polski pośrednik leasingowy instrumentów finansowych programów ramowych UE na lata 2014-2020 udostępni łącznie 670 mln zł. Oferta zostanie uruchomiona w ramach dwóch programów Komisji Europejskiej: Horyzont 2020 oraz COSME.