21 stycznia 2020 w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2 JU) ogłoszono nowe, 20. zaproszenie do składania wniosków.

Czytaj więcej...

Na 21 stycznia 2020 planowane jest otwarcie 20. konkursu IMI2 (Inicjatywa Leków Innowacyjnych).

10 grudnia br. Komisja Europejska otworzy ostatni już w ramach programu Horyzont 2020 konkurs w obszarze SwafS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa).  Planowany budżet konkursu to 63,2 mln euro.

12 listopada 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków dla 30 tematów w obszarze Środowisko. Na chętnych czeka 391, 2 mln euro.

Sieć JPI Urban Europe ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), dotyczące tematów związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Wnioski wspólne skrócone można składać do 17 marca 2020 r.

3 grudnia 2019 r., otwarty zostanie nabór wniosków dla 8 nowych tematów z obszaru Energia.

9 października br. mija termin składania wniosków o granty Europejskiej Rady ds. Innowacji –EIC Accelerator. To ostatnia w tym roku runda konkursu. Można się w nim ubiegać o dofinansowanie w kwocie do 17 mln euro.

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze.

26 listopada br. został otwarty elektroniczny system przygotowywania i składania wniosków do otwartego konkursu na granty Europejskiej Rady ds. Badań – ERC Consolidator Grant.

12 września 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie MSCA Innovative Training Networks.

5 grudnia 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie Marie Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE).

19 listopada br. Komisja Europejska otworzyła ostatnie w Horyzoncie 2020 konkursy w obszarze Zdrowie.

Otwarto nowe konkursy w obszarze Energia. Tym razem projekty mają dotyczyć energii odnawialnej, systemów energetycznych i inteligentnych rozwiązań dla miast. Komisja Europejska czeka na Państwa pomysły w 15 otwartych tematach.