Przypominamy, że najbliższy cut-off (19 maja 2020)  w konkursie EIC Accelerator dedykowany jest innowacjom przyczyniającym się do realizacji przynajmniej jednego z ośmiu celów European Green Deal.

Czytaj więcej...

W związku z planami Komisji Europejskiej stworzenia w ramach Programu Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme) sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs) Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór koncepcji biznesowych polskich kandydatów zainteresowanych wejściem do europejskiej sieci Hubów. Propozycje należy przesłać do 31 maja 2020 r.

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w obszarze Biogospodarka, pragniemy poinformować, że konkurs Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) z tematami konkursowymi na 2020 rok jest już otwarty!

8 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs na granty indywidualne w ramach części programu Horyzont 2020 Działania Marii Skłodowskiej-Curie. T

Pilotażowy konkurs Europejskiej Rady ds. Innowacji EIC Accelerator zostanie wsparty dodatkowymi 150 milionami euro, aby finansować przełomowe innowacje w walce z pandemią koronawirusa.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zaprasza do udziału w JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives – konkursie na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad  dziedzictwem kulturowym.

Temat CE-BIOTEC-08-2020, w konkursie H2020-NMBP-TR-IND-2020, jest częścią sztandarowej inicjatywy UE-Chiny w dziedzinie biotechnologii.

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) zaprasza instytucje szkolnictwa wyższego uprawnione do nadawania stopnia doktora do współpracy w ramach programu Collaborative Doctoral Partnership.

W związku z panującą pandemią COVID-19 i trudnościami, jakie napotykają wnioskodawcy, aby złożyć swoje wnioski w terminie, Komisja Europejska postanowiła przedłużyć termin składania wniosków RISE 2020.

Walka z rakiem za pomocą sztucznej inteligencji, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, choroby neurodegeneracyjne, diagnostyka chorób rzadkich, dane z badań klinicznych i przestrzeganie zasad przez pacjentów – to  tematy kolejnego konkursu Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2). Planowane otwarcie konkursów 22. i 23. nastąpi 23 czerwca 2020.

W ramach projektu EHDEN otwarto szybki konkurs dotyczący współpracy w zakresie udostępniania zasobów danych.

Finansowany przez Komisję Europejską projekt H2020 DIH-HERO walczy z COVID-19, ogłaszając błyskawiczne wezwanie do realizacji projektów (termin jednego tygodnia) w celu zwiększenia liczby rozwiązań z zakresu robotyki, które mogą być szybko wdrożone w sektorze opieki zdrowotnej.

W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z panującą pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 termin składania wniosków w obecnie otwartym konkursie EIC Pathfinder – FET OPEN został przesunięty z 13 maja na 3 czerwca 2020 r.