13-14 października 2020 r. odbędzie się międzynarodowe wirtualne wydarzenie brokerskie dotyczące ostatniego w programie Horyzont 2020 wielkiego konkursu European Green Deal Call, który Komisja Europejska planuje otworzyć 18 września.

Czytaj więcej...

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nowy program: Granty Interwencyjne NAWA.

23 czerwca 2020 r. w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2) ogłoszono ostatnie konkursy, których tematyka obejmuje walkę z rakiem za pomocą sztucznej inteligencji, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, choroby neurodegeneracyjne, diagnozowanie rzadkich chorób, przekazywanie danych z badań klinicznych ich uczestnikom oraz stosowanie się pacjentów do zaleconego leczenia.

Przypominamy, że najbliższy cut-off (19 maja 2020)  w konkursie EIC Accelerator dedykowany jest innowacjom przyczyniającym się do realizacji przynajmniej jednego z ośmiu celów European Green Deal.

7 października 2020 r. kończy się termin składania wniosków o granty Europejskiej Rady ds. Innowacji – EIC Accelerator. To ostatnia w programie Horyzont 2020 runda konkursu.

Termin składania wniosków w ramach konkursu  Health and care, economic growth and sustainable health systems  2020  upłynął 4 czerwca 2020.

W związku z planami Komisji Europejskiej stworzenia w ramach Programu Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme) sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs) Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór koncepcji biznesowych polskich kandydatów zainteresowanych wejściem do europejskiej sieci Hubów. Propozycje należy przesłać do 31 maja 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym aplikowania o granty MSCA COFUND.

19 maja 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020. Na pilnie potrzebne badania naukowe nad koronawirusem Komisja uruchomiła dodatkową kwotę 122 mln euro.

Pilotażowy konkurs Europejskiej Rady ds. Innowacji EIC Accelerator zostanie wsparty dodatkowymi 150 milionami euro, aby finansować przełomowe innowacje w walce z pandemią koronawirusa.

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) ogłosiło nabór wniosków na skorzystanie ze swojej jądrowej infrastruktury badawczej.

Od poniedziałku 15 czerwca 2020 do wtorku 30 czerwca 2020 r. Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI) oferuje webinaria dotyczące nadchodzących konkursów IMI2: Call 22 i 23.

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) zaprasza instytucje szkolnictwa wyższego uprawnione do nadawania stopnia doktora do współpracy w ramach programu Collaborative Doctoral Partnership.