9 października br. mija termin składania wniosków o granty Europejskiej Rady ds. Innowacji –EIC Accelerator. To ostatnia w tym roku runda konkursu. Można się w nim ubiegać o dofinansowanie w kwocie do 17 mln euro.

Czytaj więcej...

12 września 2019 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie MSCA Innovative Training Networks.

Komisja Europejska otworzyła konkurs na ERC Starting Grant 2020. Jest to ostatni konkurs na tego typu granty w programie Horyzont 2020.

W ramach Programu Horyzont 2020, w dniu 09.07.2019, otwarty został konkurs na transgraniczne korytarze dla zautomatyzowanej mobilności opartej na sieci 5G (Connected and Automated Driving, CAD).

Otwarto nowe konkursy w obszarze Energia. Tym razem projekty mają dotyczyć energii odnawialnej, systemów energetycznych i inteligentnych rozwiązań dla miast. Komisja Europejska czeka na Państwa pomysły w 15 otwartych tematach.

Od 16 lipca 2019 r. otwarte są nowe konkursy w obszarze Energii w programie Horyzont 2020. Tym razem tematy dotyczą obszaru budownictwa (buildings in energy transition). Komisja Europejska czeka na Państwa innowacyjne pomysły w ośmiu tematach.

Prawie 1 mld euro przeznaczyła Komisja na dofinansowanie w latach 2019-2020 interdyscyplinarnych  badań wysokiego ryzyka dotyczących technologii przyszłości. Komisja Europejska przyjęła i opublikowała 2 lipca 2019 r. zaktualizowany Program Prac dla programu Horyzont 2020, w tym część dotyczącą Przyszłych i powstających technologii (FET).

Program Horyzont 2020 wspiera wprowadzanie nowoczesnych technologii w miastach, które ułatwią codzienne funkcjonowanie mieszkańcom miast oraz służbom odpowiedzialnym za organizację życia w miastach.

Komisja Europejska otworzyła konkurs na ERC Synergy Grant 2020. Budżet konkursu wynosi 350 mln €, a wnioski można składać do 5 listopada 2019 r. do godziny 17:00 (CET).

2 lipca br. Komisja Europejska opublikowała finalną wersję Programu Pracy na lata 2018-2020 w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka, a w nim zakresy merytoryczne oraz planowane terminy naboru wniosków dla 43 tematów konkursowych zaplanowanych na 2020 rok. Termin otwarcia naboru wniosków: 15 października 2019 r. Planowany termin zamknięcia naboru wniosków do tematów jednoetapowych oraz pierwszego etapu tematów dwuetapowych: 22 stycznia 2020 r.

Wspólne przedsięwzięcie EuroHPC ogłosiło pod koniec lipca br. pierwsze zaproszenia do składania wniosków w obszarze finansowania badań i innowacji, które pomogą Europie pozostać globalną konkurencją w dziedzinie superkomputerów. Wnioski – w zależności od tematu – można składać do 14 listopada 2019 r. lub do 14 stycznia 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi tematami i terminami konkursów związanych z obszarem ICT na lata 2019-2020.

Istotnym elementem celu szczegółowego programu Horyzont 2020 „Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych” są kluczowe technologie prorozwojowe (KET), w tym Biotechnologia. Nabór wniosków do tematów konkursowych KET-Biotechnologia na 2020 rok został otwarty 3 lipca 2019 roku.