Projekt TETRAMAX otworzył właśnie nabór do konkursu Value Chain Oriented and Interdisciplinary Technology Transfer Experiments (TTX).

 

Misją TETRAMAXu jest wspieranie innowacji produktowych i usługowych dla europejskiego przemysłu, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wyspecjalizowane technologie cyfrowe. Projekt celuje w stymulowanie powszechnego zastosowania nowatorskich systemów wbudowanych i cyber-fizycznych oraz czynników umożliwiających ich stosowanie w ważnych dla Europy zastosowaniach przemysłowych i społecznych. Oferuje punkty kompleksowej obsługi zapewniające pomoc techniczną oraz pośrednictwo w zakresie technologii cyfrowych poprzez europejską Sieć Centrów Kompetencji. Ponadto TETRAMAX zapewnia finansowanie transgranicznych Eksperymentów Transferu Technologii poprzez otwarty nabór projektów.

Do 31 maja br. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu Value Chain Oriented and Interdisciplinary Technology Transfer Experiments (TTX) na 12-18 miesięczne eksperymenty wdrażania istniejących technologii na rynek. Preferowany jest udział 3 partnerów z 3 krajów unijnych. Jednym z nich jest dostawca technologii, a dwoma odbiorcy technologii. Pożądaną sytuacją jest, gdy dwaj odbiorcy wprowadzają ją do innych zastosowań. TETRAMAX oferuje finansowanie kaskadowe, dzięki czemu biurokracja jest ograniczona do minimum, konkurs jest szybko rozstrzygany, a wnioski to jedynie 3 strony opisu.

Więcej szczegółów na stronie konkursu.