Polskie firmy posiadające certyfikat Seal of Excellence mogą otrzymać nawet 210 tys. zł na weryfikację potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności. Wnioski można składać w terminie od 8 maja do do 5 czerwca 2018 r.

 

Granty dla Seal of Excellence mogą otrzymać przedsiębiorcy MŚP, którzy uzyskali certyfikat Seal of Excellence w ramach I Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of Excellence.

Dofinansowane będą działania weryfikujące potencjał techniczny i komercyjny produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności.

Więcej informacji na stronie PARP.