Inicjatywa Leków Innowacyjnych otworzyła dziś nabór do dwóch konkursów: IMI2 Call 18 i 19.  Część tematów ma na celu przyspieszenie badań nad zaawansowanymi terapiami rzadkich chorób i wspieranie rozwoju zmodyfikowanych komórek T w walce z rakiem. Trzy spośród siedmiu tematów skierowane są szczególnie do środowisk informatycznych – dotyczą sztucznej inteligencji, digitalizacji, baz danych, standaryzacji itp. Termin składania wniosków upływa 26 września 2019 r.

Konkurs H2020-JTI-IMI2-2019-18-two-stage z sześcioma tematami badawczymi (RIA), z terminem składania wniosku do pierwszego etapu (czyli wniosek konsorcjum badawczego) 26 września 2019 (17:00:00):

Obszar: Bezpieczeństwo badań translacyjnych:

  • Temat 1. Centralne repozytorium cyfrowych slajdów dot. patomorfologii, mające na celu wsparcie rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji.

Obszar: Duże dane, zdrowie cyfrowe, badania kliniczne i badania regulacyjne:

  • Temat 2. Obserwatoria wyników zdrowotnych – wyposażenie pacjentów w narzędzia pozwalające mierzyć w znormalizowany sposób ich wyniki zdrowotne, przy zapewnieniu ich przejrzystości

    Temat 3. Poprawa dostępu pacjentów, zrozumienia i przestrzegania informacji dotyczących opieki zdrowotnej: zintegrowany projekt dotyczący cyfrowej informacji na temat zdrowia.

Obszar: Onkologia:

  • Temat 4. Ustanowienie międzynarodowych standardów w zakresie analizy wyników zgłaszanych przez pacjentów oraz związanych ze zdrowiem danych dotyczących jakości życia w badaniach klinicznych nad nowotworami.

Obszar: Ułatwienie przełożenia zaawansowanych terapii zaawansowanych na pacjentów w Europie:

  • Temat 5. Przyspieszenie prac badawczo-rozwojowych nad produktami leczniczymi terapii zaawansowanych.

    Temat 6. Wspieranie rozwoju badań antygenu chimerycznych receptorów komórek T.

Szczegóły, zasady i pełen tekst znajdują się w dokumencie IMI2 – Call 18 Text.

IMI JU przeprowadziło webinaria na wszystkie tematy konkursu 18 i 19 oraz  dotyczące zasad i uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w projektach. Prezentacje oraz pełne nagrania znajdują się tutaj.

Konkurs 19 (H2020-JTI-IMI2-2019-19-single-stage) jest skierowany do projektów:  ADAPT-SMART, BEAt-DKD, DO-IT, HARMONY, INNODIA, ITCC-P4, MOPEAD, NGN-PET, PRISM, RADAR-CNS, RESCEU, RHAPSODY, TransQST.