9 października br. mija termin składania wniosków o granty Europejskiej Rady ds. Innowacji –EIC Accelerator. To ostatnia w tym roku runda konkursu. Można się w nim ubiegać o dofinansowanie w kwocie do 17 mln euro.

 

Od 5 czerwca 2019 r. zmieniły się zasady i nazwa programu. II Fazę Instrumentu MŚP zastąpił EIC Accelerator, który oferuje finansowanie mieszane (blended finance): można się ubiegać już nie tylko o grant o wysokości do 2,5 mln euro, ale dodatkowo również o wsparcie kapitałowe (equity) do 15 mln euro.

Faza II – Realizacja
Przedmiotem tego etapu jest przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji. Faza II przewiduje możliwość sfinansowania następujących działań: skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem powinna trwać od 12 do 24 miesięcy, a wartość projektu zawierać się pomiędzy 0,5 a 2,5 mln euro – to 70% kosztów kwalifikowanych dla projektu.

Granty finansują projekty na poziomie 6-8 TRL. Projekty powyżej TRL 8 będą finansowane wyłącznie z finansowania mieszanego.

Więcej informacji o konkursie na portalu Funding&Tenders.

Terminy cut-off EIC Accelerator:

  • 9 października 2019
  • 8 stycznia 2020
  • 18 marca 2020
  • 19 maja 2020
  • 7 października 2020