Sieć JPI Urban Europe ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), dotyczące tematów związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Wnioski wspólne skrócone można składać do 17 marca 2020 r.

 

W konkursie EN-UAC można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.