21 stycznia 2020 w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2 JU) ogłoszono nowe, 20. zaproszenie do składania wniosków.

Zagadnienia przewidziane do finansowania dotyczą chorób nowotworowych, gruźlicy, szczepionek, łuszczycowego zapalenia stawów oraz leków na bazie białek.

Całkowity budżet konkursu to 273 mln euro – w tym 133 mln euro pochodzi z budżetu publicznego, z programu Horyzont 2020 i będzie wspierać udział w projektach organizacji takich jak uniwersytety, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz grupy pacjentów. Strona prywatna – przedsiębiorstwa EFPIA i partnerzy stowarzyszeni wniosą 140 mln euro, głównie w formie wkładu „rzeczowego” (np. czas pracy personelu, dostęp do sprzętu, itp.).

– Pokonanie raka jest priorytetem dla nowej Komisji Europejskiej, a tematy związane z nowotworami w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków przyczynią się do osiągnięcia tego celu poprzez zgromadzenie czołowych ekspertów z uniwersytetów, małych przedsiębiorstw, grup pacjentów i różnych branż, w tym firm: farmaceutycznych i technologii medycznych – powiedział Pierre Meulien, dyrektor IMI2 JU. – Zajmiemy się teraz również poważnym światowym problemem zdrowotnym –  gruźlicą – i będziemy opracowywać nowe sposoby leczenia tej przewlekłej choroby oraz, miejmy nadzieję, ograniczymy rozprzestrzenianie się oporności na antybiotyki w przypadku gruźlicy – dodał.

 

Tematy konkursu:

 • Temat 1: Wczesna diagnoza, przewidywanie wyników radiograficznych i opracowanie racjonalnych, zindywidualizowanych strategii leczenia w celu poprawy długoterminowych wyników łuszczycy stawów
 • Temat 2: Innowacje mające na celu przyspieszenie rozwoju i produkcji szczepionek
 • Temat 3: Środowisko akademickie i przemysł łączą innowacje i leczenie gruźlicy (UNITE4TB)
 • Temat ten jest częścią programu IMI AMR Accelerator. Wnioskodawcy powinni również zapoznać się z Pytaniami i Odpowiedziami dotyczącymi programu (dokument ostatnio zaktualizowany w listopadzie 2019 r.).
 • Temat 4: Plastyczność nowotworów
 • Temat 5: Terapia protonowa i fotonowa w leczeniu raka przełyku – strategia trymodalna
 • Temat 6: Postępowanie z białkowymi produktami leczniczymi i obawy dotyczące stabilności

Pełen opis, informacje o budżecie, zasady są dostępne tutaj: IMI2 – Call 20 Text.

Orientacyjny budżet: 273 218 500 euro:

 • Firmy EFPIA i Partnerzy Stowarzyszenia IMI2: 140 209 500 euro
 • IMI2 JU (Horyzont 2020): 133 009 000 euro

Terminy składania wniosków:

 • Otwarcie konkursu: 21 stycznia 2020
 • Zamknięcie 1. etapu (konsorcjum badawcze, 30 stron): 21 kwietnia 2020
 • Zamknięcie 2. etapu (łączny wniosek przemysłu i zwycięskiego konsorcjum badawczego, 70 stron): 5 listopada 2020