Polskie uczelnie, instytuty i inne jednostki naukowe mają szansę na wzmocnienie zagranicznej współpracy z najlepszymi ośrodkami i wprowadzenie u siebie dobrych praktyk zarządzania i zwiększenia potencjału badawczego.

 

Komisja Europejska ogłosiła drugą edycję konkursu Teaming for Excellence Phase 1. Jest on skierowany do instytucji naukowych, które stworzą konsorcja z zagranicznymi ośrodkami. Teaming for Excellence  jest jednym z kluczowych instrumentów inicjatywy Unii Europejskiej – „Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa” w ramach programu Horyzont 2020 (Spreading Excellence and Widening Participation). Wnioski w konkursie WIDESPREAD-04-2017 – Teaming Faza I można składać do 15 listopada br.

- Teaming ma na celu tworzenie nowych centrów doskonałości oraz wzmacnianie potencjału już istniejących, poprzez współpracę w konsorcjach z najlepszymi europejskimi ośrodkami naukowymi – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE do programu Horyzont 2020.

Celem „Upowszechniania doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa” (Spreading Excellence and Widening Participation) jest pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko rozpowszechniane w całej Unii zgodnie z zasadą doskonałości.

Beneficjenci programu Teaming otrzymają w pierwszej fazie do 0,4 miliona euro. To pieniądze przeznaczone na opracowanie w ciągu 12 miesięcy szczegółowego biznes planu określającego obszar, zakres i sposób funkcjonowania nowego lub udoskonalanie istniejącego centrum doskonałości. W biznes planie ważne jest podkreślenie zagranicznej współpracy i kontynuowanie jej po zakończeniu finansowania z środków UE.

Polskie uczelnie mają już sukcesy w pierwszej edycji konkursu. Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów w Łodzi, Wrocławskie Centrum Doskonałości i  Cezamat Environment Warszawa – to trzy międzynarodowe konsorcja badawcze, koordynowane przez polskie jednostki, które w poprzednim konkursie otrzymały dofinansowanie i zrealizowały działania Fazy I.

 

Więcej informacji o inicjatywie Teaming for Excellence.