The Institute of Genetics and Biophysics "A. Buzzati Traverso" (IGB-ABT) prowadzi nabór na 20 badaczy do udziału w projekcie INCIPIT.

INCIPIT jest nowym międzynarodowym programem doktoranckim, którego celem jest stworzenie innowacyjnych interdyscyplinarnych i międzysektorowych szkoleń w dziedzinie Życia i Nauk o Biomateriałach.

Projekt jest współfinansowany przez system COFUND (Maria Skłodowska - Curie Actions).

Program studiów obejmuje różne i komplementarne ekspertyzy z 8 instytutów badawczych Krajową Radę Badawczą we Włoszech (CNR), jak również kompetencji 3 szkół doktoranckich i kilku akademickich oraz organizacji partnerskich przemysłowych i non-profit .

Program studiów doktoranckich w ramach projektu INCIPT będzie obejmować:

  • Zajęcia laboratoryjne do przeprowadzania doktorskich projektów badawczych;
  • Kursy teoretyczne prowadzone przez szkoły doktoranckie z Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli "(wcześniej o nazwie Second University of Naples (SUN)), Uniwersytet w Neapolu i University of Catania (UNICT);
  • Działania związane z umiejętnościami uniwersalnymi.

Ogólnym celem INCIPIT jest pozyskanie i przeszkolenie łącznie 35 naukowców na wczesnym etapie kariery (ESR), przez 2 konkursy dla wnioskodawców.

Pierwszy konkurs ogłoszony był w 2016 roku, dzięki któremu 15 doktorantów dostało zatrudnienie. Drugie zaproszenie na 20 pozycji doktorantów jest otwarty od 30 stycznia 2017 roku z terminem był dzień 30 marca 2017 r.

Link do konkursu

Link do strony projektu

Ulotka dotycząca projektu