Począwszy od 11. konkursu (otwarcie 19 lipca 2017) obowiązywać będzie poprawiony dokument dotyczący składania, oceny i przyznawania grantów (IMI2 Manual for Submission, Evaluation and Grant Award), przyjęty przez Radę Zarządzającą IMI2 w dniu 11 lipca 2017  r.

Wprowadzone istotne zmiany dotyczą:
• Zaangażowania przedstawicieli branży farmaceutycznej w proces oceny:
– nie biorą udziału w ocenie; konsultują panel ekspertów przed rozpoczęciem zdalnej oceny;
– nie spotkają się z panelem ekspertów.
• Po zakończeniu oceny wszyscy członkowie Rady Zarządzającej IMI2 JU mają dostęp do tych krótkich wniosków, które przekroczyły próg oceny.
• Członkowie Rady Zarządzającej mogą konsultować (z zachowaniem poufności) członków konsorcjów przemysłowych w sprawie wyników oceny.