Najbliższy konkurs na granty ERC-2018-StG ogłoszony zostanie 3 sierpnia 2017 r. Jednak już wcześniej opublikowano Program Pracy – Work Programme 2018  oraz przewodnik dla autorów wniosków – Information for Applicants, obejmujący również konkurs dla naukowców starszych stażem – ERC-2018-CoG.

 

Oba dokumenty mają jeszcze nieostateczny charakter, ale na ich podstawie można rozpocząć przygotowywanie wniosku; wersje oficjalne i obowiązujące będą opublikowane 3 sierpnia.

Dokumenty dostępne są na stronie ERC.