Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat planowanego konkursu na ERC Synergy Grants.

Czytaj więcej...

11 kwietnia Komisja Europejska ogłosiła konkurs na indywidualne granty wyjazdowe i przyjazdowe dla doświadczonych naukowców, tj. posiadających stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (w wymiarze pełnego etatu).

The Institute of Genetics and Biophysics "A. Buzzati Traverso" (IGB-ABT) prowadzi nabór na 20 badaczy do udziału w projekcie INCIPIT.

Trwa nabór wniosków do 1. międzynarodowego konkursu “Biotechnology for a sustainable bioeconomy” organizowanego w ramach programu ERA CoBioTech. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii.

5 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie COFUND, czyli współfinansowanie programów grantowych i stypendialnych.

Narodowe Centrum Nauki zaprasza zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie QuantERA Call 2017 na dzień informacyjny, który odbędzie się 21 lutego 2017 r. w Warszawie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5b.

Szukasz stażu zagranicznego? Planujesz wystąpić o projekt ERC? Sprawdź, co oferuje Ci Narodowe Centrum Nauki w konkursie UWERTURA!!!

Do 13 czerwca 2017 r. można składać wnioski w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-ukraińskiego.

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie Marie Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE).

Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre – JRC) ogłosiło pilotażowy projekt pt. „Collaborative Doctoral Partnerships” adresowany jest do instytucji kształcących doktorantów.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach 2. międzynarodowego konkursu pt. „Small scale Biorefineries”organizowanego w ramach programu ERA FACCE SURPLUS. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych, których tematyka obejmuje zagadnienia z produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa. 

Polskie uczelnie, instytuty i inne jednostki naukowe mają szansę na wzmocnienie zagranicznej współpracy z najlepszymi ośrodkami i wprowadzenie u siebie dobrych praktyk zarządzania i zwiększenia potencjału badawczego.