Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie MSCA Innovative Training Networks (ITN).

Czytaj więcej...

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) otworzyła konkurs na granty dla badaczy, którzy zdobyli już ugruntowaną pozycję jako niezależni naukowcy prowadzący własne badania: ERC Advanced Grants. 

Komisja Europejska otworzyła konkurs Marii Skłodowskiej-Curie Individual Fellowships (IF). Wnioski można składać do 14 września 2016 r.

Do 15 MARCA 2016r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu Komisji Europejskiej na rozwiązanie w zakresie optycznych sieci transmisyjnych. Na ten cel przeznaczono 500 000 euro.

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na dzień informacyjny dotyczący aktualnego konkursu Individual Fellowships, który odbędzie sie w IPPT PAN - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa w dniu 31.05.2016 r.

Spotkanie adresowane jest do doświadczonych naukowców planujących złożyć wniosek w konkursie, który potrwa do 14 września 2016r .

Naukowcy, którzy w trzy minuty potrafią z pasją opowiedzieć o fascynującym naukowym zagadnieniu, mogą wziąć udział w piątej edycji międzynarodowego konkursu FameLab i wygrać nagrodę główną - 35 tys. zł.

Komisja Europejska otworzyła kolejne konkursy w obszarze Przestrzeń kosmiczna w Programie Horyzont 2020 na 2016 r.

RPK Białystok zaprasza do zapoznania się z otwartym konkursem na nowe Centra Wiedzy i Innowacji (KICs) otwarty!!! Wnioski do Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii można składać do 14 lipca 2016 r.