Działania wspierające na rzecz MŚP

Horyzont 2020 to nie tylko działania realizowane bezpośrednio przez MŚP, ale także szereg akcji podejmowanych przez inne podmioty na rzecz MŚP – jak np.: IPR Helpdesk, INNO-SUPs, działania sieci Enterprise Europe Network czy IPorta2. Akcje wspierające finansowane są w 100%.

Więcej informacji na temat akcji wspierających: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html