Infrastruktura badawcza to różnego typu laboratoria, obserwatoria, banki danych, specjalistyczne archiwa, biblioteki lub zbiory, statki i samoloty badawcze, a także infrastruktura informatyczna (e-infrastruktura). Budowa i działanie infrastruktur to przedsięwzięcia kosztowne, a prace nad ich powstaniem wymagają szerokiej wiedzy specjalistycznej. Dlatego też granty Horyzontu 2020 służyć mają rozwojowi i jak najlepszemu wykorzystaniu infrastruktur badawczych w Europie, m.in. budowie nowych infrastruktur o ogólnoeuropejskim znaczeniu, służących wszystkim dziedzinom nauki i techniki.

Specjalne granty zapewniają bezpłatny dostęp naukowców do najlepszych europejskich infrastruktur.

W Programie Horyzont 2020 na rzecz infrastruktur badawczych przeznaczono 2,488 mln euro. Na lata 2016-2017 przewidziano następujące typy konkursów (szczegółowe informacje – w Programie Pracy).

I. Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures

 • INFRADEV-01-2017: Design Studies (termin – 29 marca 2017)
 • INFRADEV-02-2016: Preparatory Phase of ESFRI projects (termin – 22 czerwca 2016)
 • INFRADEV-03-2016-2017: Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures (termin – 30 marca 2016)
 • INFRADEV-04-2016: European Open Science Cloud for Research (termin – 22 czerwca 2016)

 II. Integrating and opening research infrastructures of European interest

 • INFRAIA-01-2016-2017: Integrating Activities for Advanced Communities (termin – 30 marca 2016)
 • INFRAIA-02-2017: Integrating Activities for Starting Communities (termin – 30 marca 2016, 29 marca 2017)

Działania integracyjne (Integrating Activities) zapewniają naukowcom możliwość bezpłatnego dostępu do infrastruktur – przeprowadzenia badań w najlepszych europejskich ośrodkach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury, a dostęp do specjalistycznych zbiorów. Fundusze projektów pozwalają na pokrycie kosztów nie tylko badań, ale także podróży i pobytu (do 3 miesięcy). Warunkiem jest wyjazd do innego kraju niż kraj aktualnego pobytu. Jednak wyjazd nie zawsze jest konieczny: można wysłać próbki do laboratorium lub otrzymać materiał referencyjny. Możliwe jest też pokrycie kosztów elektronicznego dostępu do zasobów. Informację o projektach finansowanych z Programu Horyzont 2020 znaleźć można na stronie: http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html .
Informacje o warunkach dostępu do infrastruktur znajdują się na stronach internetowych poszczególnych projektów.
Ponadto, dzięki projektowi RICH naukowcy mają możliwość szybkiego znalezienia infrastruktur oferujących możliwość bezpłatnego wykonania badań. Usługa ta jest dostępna poprzez stronę: http://www.rich2020.eu/tas_calls .

III. e-Infrastructures

 • EINFRA-11-2016: Support to the next implementation phase of Pan-European High Performance Computing infrastructure and services (PRACE) (termin – 30 marca 2016)
 • EINFRA-12-2017: Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science (termin – 29 marca 2017)
 • EINFRA-21-2017: Platform-driven e-infrastructure innovation (termin – 20 września 2016 – PPI; 2 marca 2017 – RIA)
 • EINFRA-22-2016: User-driven e-infrastructure innovation (termin – 30 marca 2016)

 IV. Fostering the innovation potential of Research Infrastructures

 • INFRAINNOV-01-2017: Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies (termin – 29 marca 2017)
 • INFRAINNOV-02-2016: Support to Technological Infrastructures (termin – 30 marca 2016)

V. Support to policy and international cooperation

 • INFRASUPP-01-2016: Policy and international cooperation measures for research infrastructures (termin – 30 marca 2016)
 • INFRASUPP-02-2017: Policy and international cooperation measures for research infrastructures (termin – 29 marca 2017)
 • INFRASUPP-03-2016: Support to policies and international cooperation for e-infrastructures (termin – 30 marca 2016: CSA, RIA)

Projekt RICH

 

logo_richPartnerami projektu realizowanego w latach 2014-2018 są punkty kontaktowe infrastruktury badawczej z większości krajów członkowskich i stowarzyszonych oraz wielu krajów trzecich. Projekt ma za zadanie promowanie Programu „Infrastruktury badawcze”. Na stronie internetowej projektu http://www.rich2020.eu/tas_calls znaleźć można kontakty do infrastruktur oferujących – dzięki funduszom projektów typu Integrating Activities – możliwość bezpłatnego wykonania badań.