RPK Białystok przy współpracy z:

- Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE,

- Narodowym Centrum Nauki,

- Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta

zapraszają na dzień informacyjny pt. "Początkujący naukowiec - możliwości rozwoju kariery naukowej".

Celem spotkania jest:

  • zapoznanie uczestników z aktualnymi konkursami i pomoc w doborze optymalnych źródeł finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań;
  • wspieranie rozwoju karier doktorskich w sektorach zarówno publicznym jak i prywatnym;
  • zaprezentowanie możliwości programów stypendialnych polskich i międzynarodowych;

Spotkanie skierowane jest do doktorantów i osób, tzw. młodych doktorów (tj. osób, które niedawno obroniły doktorat)

Termin spotkania: 18.06.2018 r.

Miejsce spotkania: Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Chemii, ul. Ciołkowskiego 1K, Białystok, Sala Rady Wydziału (nr 1007)

AGENDA SPOTKANIA

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja poprzez poniższy formularz:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji na organizowane wydarzenie.

3. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: MNiSW, KPK PB UE.

4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski.

5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 5 lat.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do procesu rejestracji na wydarzenie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

  • a) sprostowania danych,
  • b) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • c) usunięcia danych,
  • d) ograniczenia przetwarzania danych,
  • e) wniesienia sprzeciwu,
  • f) przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

9. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.