Zapraszamy na spotkanie z dr Sergeyem Yatsunenko - Konsultantem naukowym z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektów innowacyjnych i pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Szkoli, doradza i prowadzi innowacyjne projekty i wdrożenia w polskich firmach. Już 14 grudnia w Białymstoku podczas spotkania organizowanego przez RPK Białystok.

Data: 14 grudnia 2018r.

Miejsce: Aula Centrum Nowoczesnego Kształcenia, Białystok (ul. Zwierzyniecka 16)

Język spotkania: polski

 

Metodyka pragmatycznych innowacji to skuteczne i potwierdzone w praktyce biznesowej podejście analityczne, pozwalające na stworzenie efektywnej strategii innowacyjnej w przedsiębiorstwie i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Dzięki zastosowaniu metodyki pragmatycznych innowacji zmienia się dotychczasowy paradygmat innowacyjności oparty na przypadkowości, czy też geniuszu wynalazcy. W oparciu o analityczne i systemowe podejście zapewnia się efektywne tworzenie innowacji według algorytmu postępowań. W miejsce przypadku i nieokreśloności w postępowaniu, metodyka wprowadza zestaw narzędzi analitycznych i strategicznych przenosząc innowacyjność w obszar planowania biznesowego, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów czy jakości.

 

Udział w seminarium informacyjnym to pierwszy rzeczowy krok do zapoznania się z metodyką pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej TRIZ. Umożliwia bezpośrednią relację z profesjonalistą-praktykiem, zadanie i uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania. Seminarium 4-godzinne  utrzymane jest w formule naukowo-informacyjnej.

 

Seminarium informacyjne:
 
Podczas seminarium odpowiemy na pytania:
 
Dlaczego innowacje są trudne?

Jakie istnieją rodzaje innowacji?

Jak prawidłowo rozwiązać problem?

Jak znaleźć właściwy problem do rozwiązania?

Jak znaleźć praktyczne rozwiązanie właściwego problemu?

Jak planować skuteczny rozwój produktu na rynku?

Jak znaleźć praktyczne rozwiązanie właściwego problemu?

Jak wykorzystać pragmatyczne innowacje w rozwoju firmy?

Jak wykorzystać pragmatyczne innowacje w rozwoju firmy?

Słuchacze seminarium zapoznają się i podczas wykładu zostanie omówiona tematyka:

 • Krótko na temat ponad 60-letniej historii i powstania metodyki TRIZ. Fascynujące początki!
 • Przegląd dostępnych alternatywnych metod pomocnych w tworzeniu innowacji.
 • Podstawowe pojęcia metodyki TRIZ: sprzeczność techniczna, funkcja.
 • Praktyczne narzędzia do zastosowania w tworzeniu innowacji.
 • Zasady rozwoju systemów technicznych z ich omówieniem na rzeczywistych przykładach.
 • Różnica pomiędzy klasyczną i współczesną TRIZ.
 • Modele zamkniętych i otwartych innowacji oraz systemowe podejście i model TRIZ. Interaktywne omówienie studium przypadku.
 • Rodzaje innowacji wg. podręcznika Oslo. Inne dostępne źródła i definicje.
 • Mapa drogowa tworzenia innowacji. Przedstawienie mapy i jej omówienie.
 • Zasady stosowane w pragmatycznych innowacjach.
 • Etapy pragmatycznych innowacji. Zarządzanie procesem tworzenia innowacji.
 • Ochrona własności intelektualnej w ujęciu technicznym i technologicznym.
 • Przedstawienie opracowań i artykułów m.in.: Bloomberg, Forbes, Novismo na temat sukcesów wdrożenia metodyki pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ.
 • Przedstawienie ujawnionych wyników, danych rzeczowych i finansowych z firm, które wdrożyły metodykę do kultury przedsiębiorstwa.
 • Informacje o strukturze i działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ, USA).
 • Informacje o strukturze, Stowarzyszeniu i rozwoju TRIZ w Polsce.
 • Omówienie obszarów zastosowania pragmatycznych innowacji.
 • Dyskusja. Pytania i odpowiedzi. Jak pragmatycznie rozpocząć przygodę z TRIZ.

 Agenda spotkania

Seminarium informacyjne to 4-godzinne interaktywne, niezwykle inspirujące spotkanie z profesjonalistą i praktykiem. Dla wielu osób może stać się początkiem wielkiej przygody, poznania metodyki pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ.

 

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne dzięki finansowaniu przez MNiSW.

Rejestracja na wydarzenie poprzez formularz poniżej:

 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji na organizowane wydarzenie.

3. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: MNiSW, KPK PB UE.

4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski.

5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 5 lat.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do procesu rejestracji na wydarzenie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

 • a) sprostowania danych,
 • b) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
 • c) usunięcia danych,
 • d) ograniczenia przetwarzania danych,
 • e) wniesienia sprzeciwu,
 • f) przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

9. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.