Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku zaprasza na szkolenie z egzaminem na certyfikat PRINCE2 Foundation.

PRINCE2 to metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości. Certyfikat jest pożądany podczas aplikowania o granty.

Szkolenie skierowane jest do kadry naukowo-dydaktycznej, która realizuje lub planuje składanie wniosku o finansowanie w ramach H2020.

Szkolenie PRINCE2 Foundation zakończy się egzaminem, po zdaniu którego uzyska się międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation.

Każdy uczestnik otrzyma akredytowany podręcznik do metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

Termin: 17-19 grudnia 2018 r. w godzinach 8-16.

Miejsce: CNK PB, sala P2/27, ul. Zwierzyniecka 16.

Rejestracja elektroniczna poprzez wysłanie maila na adres: d.puch(at)pb.edu.pl. W tytule maila proszę wpisać "Rejestracja PRINCE2". 

 

Udział w szkoleniu i egzamin dzięki finansowaniu ze środków MNiSW jest bezpłatny.

 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji na organizowane wydarzenie.

3. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: MNiSW, KPK PB UE.

4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski.

5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 5 lat.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do procesu rejestracji na wydarzenie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

  • sprostowania danych,
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

9. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.