Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 29.05.2010 godz. 12:00-15:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. "5 SPOSOBÓW NA DOBRY WNIOSEK GRANTOWY".

Celem zajęć jest przygotowanie naukowców do bycia aktywnym uczestnikiem konkursów grantowych o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Korzyści dla uczestników: naukowcy zapoznają się ze źródłami informacji oraz ofertą punktów doradztwa, a także z podstawowymi zasadami zabiegania o środki grantowe. Zaproponowane rozwiązania wezmą pod uwagę zarówno specyfikę branży naukowej, jak i już istniejący potencjał osobisty uczestników. Podczas kilku form dyskusji zaproponowanych w czasie webinarium, naukowcy będą mogli odnieść się do potrzeb indywidualnych, a także przygotować zarys własnej strategii doboru konkursów i pisania wniosków grantowych. Po ukończeniu zajęć, uczestnicy będą gotowi do przygotowania strategii oraz jej realizacji w czasie rozłożonym na od 3 do 12 miesięcy, w zależności od harmonogramu wybranych konkursów.  

Opis zajęć: szkolenie jest propozycją wsparcia naukowców w przemyślanym i regularnym pisaniu wniosków grantowych na potrzeby własne i zespołu badawczego, z korzyścią dla jednostki naukowej. Przedyskutowane zostaną możliwości uzyskania dostępu do informacji, a także sposoby śledzenia trendów i zmian, w celu dostosowywania projektów do najnowszych wymagań. Ponadto, omówione zostaną elementy planowania i przygotowywania badań do realizacji oraz zasady budowania struktury wniosku wraz z wyszczególnieniem głównych jego części.

Zajęcia będą opierały się na doświadczeniu prowadzącej w zakresie przygotowywania, realizacji oraz prowadzenia ewaluacji wniosków grantowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. 

Szkolenie skierowane jest do doktorantów i młodych naukowców chcących rozwijać się w zakresie pisania wniosków grantowych oraz realizowania projektów badawczych.  

Termin: 29.05.2020 godz. 12:00-15:00

Miejsce i forma: Webinar odbywać się będą przy użyciu platformy Clickmeeting.

Prowadząca: dr Justyna Małkuch-Świtalska – Doktor nauk historycznych, certyfikowany coach, Associate Trainer brytyjskiej organizacji trenerów akademickich Vitae (The CRAC, Cambridge), juror konkursu Three Minute Thesis® (2019). Członek zespołu badawczego Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji (2011-2017). Jako ekspert Komisji Europejskiej (H2020-MSCA-SwafS-COFUND) specjalizuje się w projektowaniu i ewaluacji międzynarodowych programów szkoleniowych dla naukowców, analizuje też kompetencje oraz sytuację zawodową badaczy w Polsce i na świecie. Menedżer nauki z trzynastoletnim doświadczeniem, aktywnie uczestniczy w działaniach m. in. Klastra LifeScience Kraków i Wydawnictwa PWN. Jest pierwszym trenerem nauki zarejestrowanym na terenie RP, specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu karierą naukową, w tym w procesach rekrutacyjnych, bilansach kompetencji oraz aktywności naukowców w różnych gałęziach gospodarki. Od dziewięciu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, którego jest założycielem. Jest także pomysłodawcą Forum Karier Naukowych, którego pierwsza edycja odbyła się w kwietniu 2016 r. w Warszawie, oraz Business & Science Network zorganizowanego cyklicznie w Krakowie. Absolwentka szkół oraz kursów trenerskich w Polsce i we Francji, ma za sobą ponad 900 godzin zrealizowanych szkoleń. Prowadzone przez nią działania objęły kilkadziesiąt uczelni polskich oraz kilkanaście zagranicznych, o zróżnicowanych profilach badawczych i dydaktycznych

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja trwa do 22.05.2020 r. poprzez poniższy formularz lub w razie występowania błędów, poprzez wysłanie maila na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule proszę wpisać "5 SPOSOBÓW"

 

INFORMACJA

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..plInformacja:

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji na organizowane wydarzenie.

3. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: MNiSW, KPK PB UE.

4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski

5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 5 lat.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do procesu rejestracji na wydarzenie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,

b) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

9. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.