Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym zapraszają na dzień informacyjny pt. "Horyzont 2020 dla społeczeństwa".

 

Zagadnienia: Europa w zmieniającym się świecie, Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa, Granty ERC, Działania Marii Skłodowskiej-Curie, Wspólne Centra Badawcze KE, EURAXESS

Dla kogo: 

  • Naukowcy w tym także przedstawiciele nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych
  • Uczelnie
  • Instytuty badawcze
  • Przedsiębiorstwa
  • Inne organizacje sektora B+R.

Termin spotkania: 19 grudnia 2016 r., godzina 9:40-15:00,

Miejsce: sala A6 (parter) Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20,  15-328 Białystok

 

Prowadzący:

Magdalena Chomicka - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - ERC

Adam Głuszuk - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - JRC, EURAXESS

Mikołaj Pyczak - Krajowy Punkt KontaktowProgramów Badawczych UE - SwafS

Aldona Węglarz - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - H2020

Maciej Łukaszuk - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - MSCA 

 

Zapraszamy do zapoznania się z agendą spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny ze względu na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rejestracja: do 16.12.2016 r. poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy. Decyduje kolejność zgłoszeń.