Przypominamy o trwającym do 15 listopada konkursie Teaming for Excellence Faza I.

 

Teaming for Excellence jest jednym z trzech głównych instrumentów inicjatywy Unii Europejskiej – „Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa” w ramach programu Horyzont 2020 (Spreading Excellence and Widening Participation).

Teaming ma na celu tworzenie nowych centrów doskonałości, jak i wzmacnianie już istniejących poprzez tworzenie konsorcjów z najlepszymi ośrodkami naukowymi z całej Europy. Celem Upowszechniania doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation) jest pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko rozpowszechniane w całej Unii zgodnie z zasadą doskonałości.

Wnioski mogą składać konsorcja naukowe składające się z państwowych lub regionalnych jednostek administracyjnych, agencji wspierających działalność badawczo-rozwojową, jednostek naukowych lub jednostek badawczych ustanowionych i działających w państwie będącym Wnioskodawcą wraz z uczelnią lub jednostką badawczą prowadzącą badania i wdrażającą innowacje o uznaniu międzynarodowym w danej dziedzinie z państw członkowskich UE posiadającą wysoki wskaźnik rozwoju i doskonałości.

Dokumentacja konkursowa oraz zasady aplikowania dostępne są na stronie Participant Portal.