Zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone pozyskiwaniu finansowania i realizacji projektów B+R, pn. "Projekty B+R - jak zaplanować, skutecznie pozyskać finansowanie i efektywnie zrealizować aby doszło do szczęśliwego końca czyli wdrożenia". Warsztaty skierowane są do pracowników naukowych oraz przedsiębiorców.

Warsztaty poprowadzi dr Jolanta KOSZELEW - Prezes firmy UpLogic sp. z o.o. - spółka spin-off Politechniki Białostockiej (uplogic.pl)- realizator projektów B+R (m.in. projekt AVAL: aval-project.pl), ekspert oceniający wnioski w programach POIR 2014-2020 i Horyzont 2020
Program warsztatów:
1. Jak zaplanować prace badawcze i zasoby w projektach B+R finansowanych przez NCBiR i KE w programie SME Instrument Horyzont 2020
2. Jaki program i działanie wybrać aby najefektywniej zrealizować swój cel
3. Dobry projekt B+R - co to znaczy z perspektywy eksperta NCBiR
4. Dobry projekt B+R - co to znaczy w perspektywy eksperta H2020
5. Dobre praktyki w procesie przygotowania wniosków projektowych
6. Dobre praktyki w procesie realizacji projektu B+R
Termin: 24-25 maja 2017 r., godz. - 11.00-15.00
Miejsce: sala 6 B (budynek Rektoratu PB ul. Wiejska 45 A - naprzeciwko Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych)
Liczba godzin: 8h
Liczba miejsc: ograniczona (maks 25). Decyduje kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja: od poniedziałku 08 do 19 maja 2017 r. poprzez poniższy formularz  ZAKOŃCZONA