Aktualności

Wszystkie kategorie

2 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Program Pracy na lata 2018-2020 dla wszystkich obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020. Już 3 lipca br. ruszają konkursy w obszarze NMBP i część tematów dotyczących niskoemisyjnego przemysłu o obiegu zamkniętym. Budżet  tych konkursów opiewa na ponad 600 mln euro.

Jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez UE? Jakie są najważniejsze efekty – naukowe, technologiczne, gospodarcze, społeczne – na które powinny być ukierunkowane wyniki prac B+R+I?  Możesz podzielić się swoimi opiniami z Komisją Europejską, która czeka na Twój głos do 8 września 2019 r.

Mamy przyjemność poinformować, że na stronie projektu Net4Mobility+ znajdują się nowe poradniki dotyczące aplikowania o projekty w ramach programu COFUND Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA), zarówno dla instytucji przyjmujących doktorantów, jak i doświadczonych naukowców.

Inicjatywa Leków Innowacyjnych otworzyła dziś nabór do dwóch konkursów: IMI2 Call 18 i 19.  Część tematów ma na celu przyspieszenie badań nad zaawansowanymi terapiami rzadkich chorób i wspieranie rozwoju zmodyfikowanych komórek T w walce z rakiem. Trzy spośród siedmiu tematów skierowane są szczególnie do środowisk informatycznych – dotyczą sztucznej inteligencji, digitalizacji, baz danych, standaryzacji itp. Termin składania wniosków upływa 26 września 2019 r.