Komisja Europejska ogłosiła konkurs o nagrodę RESponsible Island, finansowany w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020. 

Nagroda ta ma na celu uhonorowanie wysp za innowacyjną i zrównoważoną lokalną produkcję energii odnawialnej do wykorzystania w elektryczności, ogrzewaniu, chłodzeniu i transporcie. Trzej zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 500 000, 250 000 i 100 000 euro.

Konkurs jest otwarty dla wysp znajdujących się na terytorium państwa członkowskiego UE (w tym powiązanych z nimi krajów i terytoriów zamorskich) lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 oraz dla każdego podmiotu prawnego lub grupy podmiotów prawnych reprezentujących odpowiednią wyspę.

Termin zgłoszeń upływa 29 września 2020 r.

Szczegółowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.