Prawie 660 mln euro pozyskali polscy beneficjenci z programu badań i innowacji Horyzont 2020. To wzrost o ponad 6 mln euro w porównaniu do danych sprzed miesiąca.

Ogółem z programu Horyzont 2020 wydano ponad 60 mld euro. Komisja Europejska udostępniła nowe dane o wnioskach i projektach PR Horyzont 2020 wg stanu na 3 września 2020 r.

832 (+4 od ostatniej publikacji danych 3 sierpnia) polskich beneficjentów uzyskało dofinansowanie 659,49 mln euro (+6,18) w 1739 (+17) projektach, w tym 295 (+1) koordynacji. Uzyskane dofinansowanie pozostaje na poziomie 1,21% budżetu H2020 przypadającego krajom członkowskim UE.

Jeśli uwzględnimy dofinansowanie uzyskane w projektach Partnerstw Publiczno-Publicznych (P2P – stan na 29 października 2019 r.) oraz Knowledge & Innovation Communities Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (KIC-EIT – stan na 20 kwietnia 2020 r.) to udział procentowy Polski w budżecie przypadającym krajom członkowskim UE wzrasta do 1,23%. A łączna kwota uzyskanego przez polskich uczestników dofinansowania z H2020, P2P i KIC EIT wynosi 692,44 mln euro.

Pamiętać jednak należy, że polski wkład do budżetu UE, a tym samym do budżetu H2020 stanowi aż 3,19% .

Lista TOP10 beneficjentów pozostaje bez większych zmian:

Pełen raport jest dostępny na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE w dziale Analizy i statystyki.