Na stronie MNiSW ukazała się informacja na temat kształtu regulacji dotyczącej dodatkowego wynagrodzenia projektowego.

Chodzi o projekt PAKT, czyli „Premia dla AKTywych”. Będzie on służył stworzeniu efektywnego systemu premiowania najlepszych naukowców. Ministerstwo czeka jeszcze na akceptację zapisów ze strony Komisji Europejskiej.

Opublikowany dokument pozwolić ma instytucjom na rozpoczęcie prac dostosowujących regulaminy wynagradzania do rozwiązań w nim zawartych. Umożliwi to wdrożenie odpowiednich przepisów przed pierwszymi konkursami programu Horyzont Europa.

MNiSW poinformowało również, iż obecny mechanizm wsparcia „Premia na Horyzoncie” nie będzie w projektach Horyzontu Europa kontynuowany.

Szczegółowe informacje na stronie MNiSW.