Zapraszamy do wysłuchania nagrania z warsztatów na temat nowości w Programie Ramowym Horyzont Europa.

 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event201009.htm