Forum Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI) 2020 odbędzie się online we wtorek, 10 listopada 2020 r. w godzinach 9:15 – 12:40. Tematem tegorocznego forum są „Szersze horyzonty: rozwój partnerstwa na rzecz zdrowia w Europie”. IMI zaprasza wszystkich zainteresowanych a przede wszystkim: naukowców, przedstawicieli przemysłu, grup pacjentów, organów regulacyjnych ds. leków itp.

 

Projekt porządku obrad oraz rejestracja (bezpłatna, ale obowiązkowa). Termin rejestracji upływa 8 listopada 2020 roku.

Tegoroczne Forum będzie podsumowaniem osiągnięć IMI, a prelegenci wysokiego szczebla omówią to, co się dobrze sprawdziło a co można poprawić w ramach przygotowywanego nowego partnerstwa na rzecz zdrowia (Innovative Health Initiative) w ramach programu Horyzont Europa 2021-2027. Nowe partnerstwo ma obejmować szerszy, poza przemysłem farmaceutycznym, zakres partnerów prywatnych.

Wydarzenie to wykorzysta przykład raka pediatrycznego jako studium przypadku w celu przeanalizowania, jak proponowana współpraca mogłaby funkcjonować w praktyce.

Zapraszam również do korzystania z miesięcznego Newslettera IMI.