14 października 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Strategię dotyczącą substancji chemicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jest to część dążenia UE do zniwelowania zanieczyszczeń, które jest głównym zobowiązaniem w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Substancje chemiczne są niezbędne dla dobrego samopoczucia, wysokich standardów życia i komfortu współczesnego społeczeństwa. Są wykorzystywane w wielu sektorach, w tym w służbie zdrowia, energii, transporcie czy budownictwie.

Jednak większość chemikaliów ma niebezpieczne właściwości, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzkiemu.

W UE obowiązują już wymagające przepisy dotyczące chemikaliów, ale oczekuje się, że światowa produkcja chemikaliów podwoi się do 2030 r. Rozpowszechnione już stosowanie substancji chemicznych również wzrośnie, w tym w produktach konsumenckich.

Celem strategii UE w zakresie substancji chemicznych jest lepsza ochrona obywateli i środowiska oraz stymulowanie innowacji w zakresie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów.

W tym celu Komisja podejmie następujące działania:

  • Zakaz używania najbardziej szkodliwych chemikaliów w produktach konsumenckich – zezwolenie na ich stosowanie tylko wtedy, gdy jest to konieczne;

  • Uwzględnianie efektu koktajlu chemikaliów przy ocenie ryzyka związanego ze stosowaniem substancji chemicznych;

  • Wycofywanie stosowania substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w UE, chyba że ich stosowanie jest niezbędne;

  • Pobudzanie inwestycji i innowacyjności w zakresie produkcji i stosowania substancji chemicznych, które są bezpieczne i zrównoważone przez cały cykl życia;

  • Promowanie odporności UE na dostawy i zrównoważonego charakteru krytycznych chemikaliów

  • Uproszczenie procesu „jedna substancja, jedna ocena” dla oceny ryzyka i zagrożeń związanych z chemikaliami

  • Odgrywanie wiodącej roli w zakresie obrony i promowania wysokich standardów oraz nie eksportowania chemikaliów zakazanych w UE.

Więcej informacji tutaj.