Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w ramach projektu naukowego (praca własna, zespołowa Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów) realizuje badanie, którego głównym celem jest pozyskanie wiedzy na temat kluczowych czynników ekosystemu przedsiębiorczości akademickiej, wspierającego zaangażowanie naukowców we współpracę z przedsiębiorstwami.

Zadaniem zespołu jest zdiagnozowanie rzeczywistych przeszkód ograniczających współpracę i zaproponowanie konstruktywnych rozwiązań wsparcia.

Badanie jest realizowane poprzez wypełnienie kwestionariusza (przez nauczycieli akademickich z uczelni technicznych) dostępnego tutaj:

Wypełnij ankietę

Udział w badaniu ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki w postaci zbiorczych opracowań zostaną wykorzystane jedynie do celów naukowych.

Zespół badawczy góry serdecznie dziękuje za pomoc w realizacji projektu!