Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships – MSCA IF) to prestiżowe granty indywidualne dla naukowców każdej narodowości, którzy posiadają stopień doktora lub doświadczenie w pracy badawczej dłuższe niż 4 lata.

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) zaprasza instytucje szkolnictwa wyższego uprawnione do nadawania stopnia doktora do współpracy w ramach programu Collaborative Doctoral Partnership. Celem programu jest szkolenie młodego pokolenia doktorantów w obszarze nauki i technologii z uwzględnieniem polityki naukowej.

Już dziś zapraszamy na trzecią edycję naszego Dnia z Horyzontem 2020, która odbędzie się 25 marca 2020 r. w – tak jak dwie poprzednie – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaleca wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2, a także powstrzymanie przyjazdów do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z tych obszarów.

20 stycznia 2020 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie informujące o ostatnich konkursach na granty o tematyce energetycznej w programie Horyzont 2020, tegorocznym naborze w Programie LIFE, a także tym, co czeka nas w nowej perspektywie 2021-2027.