Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zaprasza do udziału w konferencji pt. „Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”, która odbędzie się  6 lutego 2020 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, Warszawa.

Fundacja z Hiszpanii  poszukuje ekspertów do oceny wniosków przesyłanych przez naukowców w ramach realizowanego przez fundację projektu Marii Skłodowskiej-Curie COFUND.

W jaki sposób doskonałość w nauce przekłada się na rozpoznawalność uczelni i instytutów naukowych, a tym samym na zwiększenie wskaźnika sukcesu np. w ubieganiu się o granty międzynarodowe – na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy dyskusji Round Table, która odbyła się 15 listopada 2019 w Łodzi, w ramach projektu z Horyzontu 2020 Alliance4Life. Towarzyszyły jej prezentacje sukcesów polskich naukowców oraz networking.