W ramach chorwackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w dniach 27-28 kwietnia 2020 r. odbędzie się w Zagrzebiu konferencja „Marie Skłodowska-Curie Actions Presidency Conference (MSCA2020.hr): MSCA impact and future challenges”. Wydarzeniu towarzyszy konkurs mający uhonorować wybitne osiągnięcia i doskonałość stypendystów programu – MSCA 2020.HR AWARDS.

 

Konferencja Prezydencji jest organizowana przez chorwackie Ministerstwo Nauki i Edukacji wraz z Agencją ds. Mobilności i Programów UE, a także we współpracy z Komisją Europejską.

Jednym z głównych celów Działań Marie Skłodowskiej-Curie jest promowanie doskonałości naukowej i wzmacnianie pozycji naukowców na wszystkich etapach kariery. Konferencja chce podkreślić wpływ i znaczenie Działań Marii Skłodowskiej-Curie na badaczy, a w konsekwencji na wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Organizatorzy spodziewają się obecności przedstawicieli społeczności naukowej, ekspertów i ewaluatorów, przedstawicieli sektora pozaakademickiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej, krajowych punktów kontaktowych i komitetu programowego Horyzont 2020, decydentów z państw członkowskich, urzędników i zainteresowanych stron z całej Europy

Więcej informacji  i możliwość rejestracji można znaleźć na stronie MSCA2020.hr .

Konferencji towarzyszy konkurs otwarty dla wszystkich stypendystów, którzy skorzystali z MSCA podczas programu Horyzont 2020 (zarówno trwające, jak i zamknięte projekty). Konkurs podzielony jest na trzy kategorie:

  • Kategoria I: Wpływ MSCA na rozwój kariery stypendystów
  • Kategoria II: Wpływ międzysektorowej i interdyscyplinarnej mobilności i transferu wiedzy
  • Kategoria III: Wpływ reintegracji badaczy MSCA na ich kraje macierzyste

Termin składania wniosków został przedłużony do 15 marca 2020 r.

Więcej informacji na stronie konkursu MSCA2020.hr Awards.