W dniach 13-16 października 2020 r. odbędzie się w Japonii Biotech Cluster/SME Matchmaking Mission.

Wydarzenie organizowane jest równolegle z Bio Japan Expo. Podczas tego wydarzenia klastry i MŚP z Unii Europejskiej będą mogły wziąć udział w spotkaniach B2B z japońskimi firmami. EU-Japan Centre oferuje wsparcie dla chętnych do wzięcia udziału. Zgłoszenia należy nadsyłać do 25 czerwca 2020 r.

13 października 2020 w Osace odbędzie się  wydarzenie partnerskie „Europejska Konferencja Partnerów Biotechnologicznych i Farmaceutycznych”, podczas którego europejskie klastry i MŚP będą mogły wziąć udział we wcześniej ustalonych spotkaniach B2B zorganizowanych z firmami z regionów Kansai.

W dniach 14–16 października uczestnicy misji będą mieli okazję zaprezentować się na wystawie Bio Japan Expo w Pacifico Yokohama, znaleźć odpowiednie kluczowe kontakty, skorzystać z bezpośrednich spotkań i zdobycia wiedzy rynkowej na temat branży biotechnologicznej w Japonii.

Program wydarzenia jest skierowany do uczestników z małych i średnich przedsiębiorstw (duże firmy mogą się ubiegać, ale nie będą traktowane priorytetowo) oraz klastrów z krajów partnerskich z UE lub COSME, działających w sektorach związanych tematycznie z targami, tj .:

  • Leki i odkrywanie leków (leki biologiczne, szczepionki o małych cząsteczkach itp.)
  • Technologie cyfrowe i sztuczna inteligencja dla rozwoju leków, Bioinformatyka
  • Terapie komórkowe, medycyna regeneracyjna
  • Wsparcie dla odkrywania leków i usługi kontraktowe (usługi syntezy leków, analizy, biblioteki związków i badania przesiewowe itp.)
  • Leczenie medyczne, diagnoza
  • Urządzenia i sprzęt medyczny

Pełna lista kategorii wystawców znajduje się na stronie Bio Japan 2020.

Specjalne wsparcie dla MŚP i klastrów

EU-Japan Centre pokrywa wszystkie koszty bezpośrednio związane z misją (tj. rejestracja na wydarzenie partnerskie w Osace, rejestracja na targi, wynajem stoisk i druk plakatów, tłumaczenie na targach). Ponadto uczestnicy z MŚP i klastrów mogą ubiegać się o dotację w wysokości 600 euro na częściowe pokrycie kosztów utrzymania.

Formularz aplikacyjny  należy wysłać do 25 czerwca 2020 r.

Więcej informacji o wydarzeniu i o grantach podróżnych na stronie EU-Japan Centre.