Konkurs INNOSUP-01-2018-2020: Cluster facilitated projects for new industrial value chains jest podzielony na 2 etapy: pierwszy etap zamyka się 12 kwietnia br. (10 stron – koncepcja projektu), drugi etap trwa do 13 września 2018 (pełny wniosek).

 

Wartość projektu: 2,5-5 mln euro

Poziom dofinansowania: 70%. Konkurs typu IA.

Ideą tego konkursu jest tworzenie przez klastry międzynarodowych konsorcjów, które w ramach  przemysłowych łańcuchów wartości w UE świadczą usługi na rzecz małych i średnich firm, aby umożliwić im rozwój oraz współpracę w danym sektorze. Klastry łączą właśnie różne narzędzia, zasoby i instrumenty w cały ekosystem wspierający rozwój przedsiębiorczości. Wymaga to współpracy  różnych podmiotów działających w obszarze innowacji, w tym dużych przedsiębiorstw i  MŚP, które będą wspierać rozwój  przemysłu w Europie. Celem   jest również  wspieranie nowych, wschodzących branż przemysłowych,  które zapewnią wzrost i zatrudnienie w przyszłości.

Projekty te powinny koncentrować się na integracji oraz wspieraniu MŚP we współpracy z innymi podmiotami innowacyjnymi w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów czy wyzwań. Oferowane są usługi takie jak: opieka mentorska, coaching, innowacje,  bony na pomoc techniczną, vouchery na rozwój  technologii, wsparcie start-upów  itp.

Co najmniej 75% całkowitego budżetu, które otrzymuje konsorcjum  musi być przyznane bezpośrednio  innowacyjnym  MŚP  w postaci albo udziału jako partnera konsorcjum albo otrzymującego  wsparcie jako  strona trzecia – finansowanie kaskadowe.

Konkurs jest wspierany  przez Europejską Platformę Współpracy Klastrowej, która oferuje szereg  nowoczesnych narzędzi mających  na celu wsparcie i rozwój klastrów, a także możliwość znalezienia partnerów do konsorcjum.