Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło tegoroczny konkurs w ramach tzw. szybkiej ścieżki. Tym razem na wsparcie mogą liczyć MŚP, które zostały wyróżnione certyfikatem Seal of Excellence. Zaletą tego konkursu są proste zasady oceny, minimum formalności i aż 50 mln zł dla wysokiej jakości projektów.

 

Konkurs 3/1.1.1/2018 ogłoszony 22 lutego 2018 r. (poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR), podobnie jak poprzednia edycja, skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,  które aplikowały w programie Horyzont 2020, w konkursach SME Instrument (faza II obejmująca finansowanie prac B+R), zostały pozytywnie ocenione, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania (uzyskały certyfikat Seal of Excellence).

Konkurs jest podzielony na dziewięć miesięcznych rund, wnioski można składać od 3 kwietnia do 28 grudnia 2018 r.

Na konkurs przeznaczono 50 mln zł. Dofinansowane mogą być projekty realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).