Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabory do działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Badania na rynek

Działanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do inwestycji, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów, w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych.

W ramach działania zostały ogłoszone dwa konkursy, w tym jeden dedykowany przedsiębiorcom z miast średnich.

Nabór wniosków w III rundzie konkursu trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

Bony na innowacje dla MŚP

Działanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do świadczonych przez jednostki naukowe usług badawczo-rozwojowych oraz inwestycji.

Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 23 lipca 2018 r.

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Działanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do usług doradczych pomocnych we wdrożeniu innowacji w firmie, a także na koszty inwestycyjne związane z wdrażaną innowacją.

Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 31 lipca 2018 r.

Ochrona własności przemysłowej

Działanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym.

Nabór wniosków dla III rundy rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia 2018 r.

Design dla przedsiębiorców

Działanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do usług doradczych pomocnych w sprawdzeniu potencjału wzorniczego firmy oraz na opracowanie funkcjonalnego rozwiązania produktowego wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Program przewiduje także dofinansowanie inwestycji, które umożliwią wprowadzenie produktów na rynek.

Wnioski można składać od 3 lipca 2018 r., a I runda składania wniosków kończy się w dniu 31 sierpnia  2018 r.

Projekty akceleracyjne

Działanie przeznaczone jest dla podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego. Dofinansowanie obejmuje koszty akceleracji i usług doradczych oraz granty dla start-upów.

Wnioski można składać od 17 lipca 2018 r. Nabór wniosków trwa do 4 września 2018 r.