Od 6 czerwca  2019 r. innowacyjne firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 17,5 mln euro w ramach EIC Accelerator, który zastąpił Instrument MŚP. Jest to połączenie grantu i finansowania kapitałowego (equity), a jego celem jest wsparcie szybkiego rozwoju i wejścia na rynek przełomowych pomysłów. 

5 czerwca zamknęła się ostatnia runda naboru wniosków do II Fazy Instrumentu MŚP, w której można było wnioskować wyłącznie o grant wartości maks. 2,5 mln euro. Faza I Instrumentu MŚP zostanie całkowicie wygaszona po 5 września 2019.

Komisja Europejska zmieniła niektóre zasady konkursu: teraz przedsiębiorcy mogą się ubiegać nie tylko o grant, ale dodatkowo również o wsparcie kapitałowe (equity) do 15 mln euro. W ramach tego komponentu Komisja udzieli dofinansowania poprzez specjalnie powołany EIC Fund, który w zamian obejmie część udziałów w przedsiębiorstwie beneficjenta. Wnioskodawca jednak nadal będzie mógł ubiegać się wyłącznie o wsparcie grantowe i nie skorzystać z komponentu kapitałowego. O wsparcie jednak będzie można wnioskować wyłącznie samodzielnie, nie w konsorcjach.

Bez zmian pozostały podstawowe  zasady: tematów nie definiuje KE – to sam przedsiębiorca określa temat, w ramach którego składa wniosek, a warunkiem dostępu nadal jest posiadanie prototypu (tzw. 6 poziom gotowości technologicznej  – TLR). Nowe wzory wniosku dostępne są już na portalu Funding&Tender Opportunities.

Kolejne rundy konkursowe Akceleratora kończą się:

  • 9 października 2019,

  • 8 stycznia 2020,

  • 18 marca 2020,

  • 19 maja 2020

  • 7 października 2020.

– Kiedy projektowaliśmy Europejską Radę ds. Innowacji (EIC), naszym priorytetem było skupienie się na potrzebach europejskich innowatorów. Tacy przedsiębiorcy często potrzebują więcej funduszy i wsparcia niż same granty.  Pilotażowy EIC Accelerator przetestuje model finansowania w formie grantu połączonego z kapitałem własnym, torując drogę dla pełnoprawnej Europejskiej Rady ds. Innowacji w kolejnym unijnym programie ramowym badań i innowacji Horyzont Europa – powiedział Carlos Moedas, komisarz UE ds. badań, nauki i innowacji.

Pilotażowy EIC Accelerator będzie wspierał przedsiębiorstwa o wysokim potencjale innowacyjnym (głównie małe i średnie – MŚP), które chcą rozwijać i wprowadzać na rynek nowe produkty, usługi i modele biznesowe mogące napędzać wzrost gospodarczy oraz wypełniać luki rynkowe projektami uznanymi za zbyt ryzykowne dla inwestorów prywatnych.

Uzupełnieniem Akceleratora jest EIC Pathfinder, który zastąpi  FET-Open i FET-Proactive, oferując granty  w wysokości do 4 mln euro na promowanie współpracy, interdyscyplinarnych badań i innowacji w zakresie inspirowanych naukowo i radykalnie nowych technologii przyszłości. Dotacje te są przeznaczone dla konsorcjów.

Więcej na temat EIC Accelerator

O zmianach w finansowaniu w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji była mowa na naszej konferencji realizowanej przez KPK - EIC Roadshow Warsaw, która odbyła się 7 maja 2019 w warszawskim hotelu Novotel.