7 polskich firm zdobyło granty w ostatnim naborze wniosków do I Fazy Instrumentu MŚP, który został zamknięty 5 września 2019. 14 polskich firm otrzymało również komisyjny certyfikat  Seal of Excellence.

Ogółem w ramach ostatniej rundy I Fazy Instrumentu MŚP wybranych do finansowania zostało 287 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z 31 krajów. Firmy otrzymają łączną kwotę 14,15 mln euro na wprowadzenie innowacji na rynek.

Większość projektów wybranych do finansowania realizowanych będzie w obszarze  technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT) oraz  zdrowie i inżynieria. Najwięcej zwycięskich firm ma  siedzibę w Hiszpanii (48), we Włoszech (30) i w Szwajcarii (28).

Polscy beneficjenci to:

Firma z Białegostoku: TENSORFLIGHT POLAND Sp. z o.o.

AI-Inspect – projekt  dotyczy  wykorzystania sztucznej inteligencji do kontrolowania nieruchomości komercyjnych

  1. Firma z Krakowa: Dykas Michał.

CS -TEM  – projekt dotyczy obrazowania korelacyjnego dla transmisyjnej mikroskopii elektronowej.

  1. Firma Expansio Sp. z o. o z Poznania z PPNT.

CodeAll  – projekt dotyczy opracowania innowacyjnego zestawu narzędzi do nauki programowania z wykorzystaniem czujników i elementów wykonawczych internetu rzeczy (IoT)

  1. Firma z Wrocławia: GENOMTEC S.A.

Genomtec Tumor –  projekt dotyczy opracowania narzędzia opartego na MicroRNA do nieinwazyjnej wczesnej diagnostyki raka

  1. Firma z Warszawy: SAULE Sp. z o.o.

PIPER – projekt dotyczy drukowania ultracienkich, elastycznych ogniw słonecznych perowskitowych i ich komercyjnego zastosowania

  1. Firma z  Rzeszowa: SGPR.TECH Sp. z o.o.

SGPR  – projekt dotyczy opracowania przełomowego radaru penetrującego grunt, rewolucjonizującego analizę podpowierzchniową w różnych branżach.

  1. Firma z Poznania: vBionic sp. z o.o.

Tolka Pro – projekt dotyczy zaprojektowania manualnego asystenta (ręka w przypadku niepełnosprawności kończyny górnej), co stanowi  nowe podejście mające na celu przywrócenie możliwości manualnych użytkownika.

Instrument MŚP został zastąpiony przez EIC Accelerator, w ramach którego innowacyjne firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 17,5 mln euro. Jest to połączenie grantu i finansowania kapitałowego (equity), a jego celem jest wsparcie szybkiego rozwoju i wejścia na rynek przełomowych pomysłów.

(Czytaj także:  Pilot EIC Accelerator zastąpił SME Instrument – teraz do zdobycia nawet 17,5 mln euro)

(Źródło: EASME)