Od poniedziałku 15 czerwca 2020 do wtorku 30 czerwca 2020 r. Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI) oferuje webinaria dotyczące nadchodzących konkursów IMI2: Call 22 i 23.

Każde z sześciu webinariów tematycznych obejmuje prezentację/omówienie przez koordynatora z EFPIA oraz czas na pytania i odpowiedzi. Seminaria internetowe stanowią doskonałą okazję do zapoznania się z tematyką naboru, bezpośredniej interakcji z koordynatorami oraz kontaktu z potencjalnymi partnerami projektu.

Czytaj także: IMI2 publikuje projekty tematów czerwcowego konkursu

Webinarium na temat zasad i procedur IMI będzie zawierało prezentację polityki Inicjatywy Leków Innowacyjnych w zakresie własności intelektualnej oraz wskazówki dotyczące przygotowywania wniosków. IMI przeprowadzi również specjalne seminarium internetowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Obejmie ono elementy różnych tematów, które mogą mieć szczególne znaczenie dla MŚP, a także prezentację zasad i procedur IMI, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów, które są dla MŚP najważniejsze.

Harmonogram webinariów:

 • Zasady i procedury IMI
  Wtorek 30 czerwca | 11:00   Zarejestruj się
 • Możliwości dla MŚP w 23. konkursie IMI2
  Poniedziałek 15 czerwca | 11:00   Zarejestruj się
 • Webinarium dla IMI2 –  Call 22

Ograniczone zaproszenie dla maksymalizacji wpływu (celów i priorytetów naukowych) IMI2 (Konkurs dla już realizowanych projektów IMI)

Wtorek 16 czerwca | 11:00  Zarejestruj się

 • Webinaria tematyczne dla IMI2 – Call 23:
 1. Model behawioralny czynników wpływających na przestrzeganie zaleceń przez pacjenta
  Środa 17 czerwca | 15:00  Zarejestruj się
 2. Zwracanie danych z badań klinicznych możliwych do wielokrotnego użytku uczestnikom badań w ramach zgodnych z RODO i obowiązującymi zasadami.
  Piątek 19 czerwca | 15:00   Zarejestruj się
 3. Modelowanie wpływu przeciwciał monoklonalnych i szczepionek na zmniejszenie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
  Poniedziałek 22 czerwca | 11:00   Zarejestruj się
 4. Optymalne leczenie pacjentów z guzami litymi w Europie dzięki sztucznej inteligencji
  Czwartek 25 czerwca | 15:00   Zarejestruj się
 5. Platforma przyspieszająca odkrywanie i walidację biomarkerów w celu wspierania rozwoju terapii w zakresie chorób neurodegeneracyjnych
  Piątek 26 czerwca | 15:30   Zarejestruj się
 6. Skrócenie drogi do diagnostyki rzadkich chorób poprzez zastosowanie nowo powstałych genetycznych badań przesiewowych i technologii cyfrowych
  Poniedziałek 29 czerwca | 15:00  Zarejestruj się

Prezentacje zostaną opublikowane w tym miejscu, wraz z nagraniami wszystkich seminariów internetowych oraz listami uczestników, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich danych.

Rejestracja jest bezpłatna, ale obowiązkowa poprzez linki podane dla każdego webinarium. Podczas rejestracji otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie e-mailem z własnym linkiem internetowym i numerem telefonu, którego należy użyć w danym dniu.

Do webinariów IMI używa GoToWebinar. Tutaj możesz sprawdzić, czy Twój komputer jest kompatybilny z GoToWebinarem.

Teksty robocze tematów można znaleźć na stronie IMI w zakładce Future Topics.