7 października 2020 r. kończy się termin składania wniosków o granty Europejskiej Rady ds. Innowacji – EIC Accelerator. To ostatnia w programie Horyzont 2020 runda konkursu.

Można się w nim ubiegać o dofinansowanie w kwocie do 17,5 mln euro.

Do udziału w konkursie szczególnie zachęcamy przedsiębiorczynie, które prowadzą innowacyjne firmy, bądź są w zarządach takich spółek. Komisja oczekuje, że co najmniej 25% zwycięskich projektów ma być realizowanych przez firmy zarządzane przez kobiety.

Firmy aplikujące do konkursu mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na przygotowanie wniosku – Granty na Eurogranty.

EIC Accelerator   to pilotażowy program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów ze wszystkich  branż, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z  programem  Horyzont 2020.

Skierowany jest do pojedynczych  podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę)  znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie  i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

EIC Accelerator  oferuje finansowanie mieszane (blended finance): można się ubiegać o o grant o wysokości do 2,5 mln euro, ale dodatkowo również o wsparcie kapitałowe (equity) do 15 mln euro.

Granty finansują projekty na poziomie 6-8 TRL. Projekty powyżej TRL 8 będą finansowane wyłącznie z finansowania mieszanego.

Więcej informacji o konkursie na portalu Funding&Tenders.

Projekty, które pomyślnie przejdą pierwszy etap oceny ekspertów  zostaną zaproszone na panel ekspercki w Brukseli, planowany w dniach  16-20 listopada 2020 r.

Projekty, które zostaną wysoko ocenione od ekspertów, ale nie zakwalifikują się do finansowania z EIC Accelertora, mogą otrzymać Seal of Excellence – certyfikat jakości i ubiegać się o finansowanie krajowe (Szybka Ścieżka dla MŚP posiadających SoE).

Porady dla aplikujących