Trwa nabór do otwartych konkursów w ramach inicjatywy Next Generation Internet (NGI). Większość naborów zamyka się 1 grudnia 2020. Tylko jeden – eSSIF-Lab – trwa do 30 czerwca 2021 r.

 

Aktualne konkursy:

Fed4FIRE+

Fed4FIRE + to federacyjne środowisko testowe dla Next Generation Internet, które zapewnia dostęp do zasobów i platform testowych, wspierając rozwój nauki i innowacji w Europie.

Celem konkursu jest udostępnienie federacyjnej infrastruktury badawczej do realizacji innowacyjnych projektów przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Formalności związane ze złożeniem wniosku do etapu I są ograniczone do minimum i dotyczą jedynie opisu eksperymentu i oczekiwanych rezultatów.

Terminy cut-off naboru:

  • 6 października 2020
  • 20 października 2020
  • 3 listopada 2020
  • 17 listopada 2020
  • 1 grudnia 2020

NGI Zero Discovery

NGI Zero Discovery jest projektem wspierającym nowe pomysły i technologie usprawniające wyszukiwanie i odkrywanie (ang. Search and Discovery). Projekt oczekuje propozycji projektów o wartości od 5000 do 50.000 euro (z możliwością ich zwiększenia w uzasadnionych przypadkach).

Wyszukiwanie i odkrywanie to podstawowe operacje, które są istotne dla osób w każdym wieku, dlatego projekt ma ambicję przekazać przyszłym pokoleniom nową technologię jako element składowy sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa oraz otwartej gospodarki, która przynosi korzyści wszystkim.

Nabór wniosków jest otwarty od 1 października do 1 grudnia 2020.

NGI Zero PET

NGI Zero to konsorcjum europejskich organizacji non-profit. Konsorcjum zostało zawiązane, aby zapewnić skuteczne i elastyczne mechanizmy finansowania grantów na badania z zakresu Next Generation Internet (NGI). Dzięki funduszom Komisji Europejskiej projekt zapewnia granty indywidualnym badaczom i programistom, a także małym zespołom do pracy nad ważnymi nowymi pomysłami i technologiami, które przyczyniają się do ewolucji obecnego internetu w kierunku internetu bezpieczniejszego, bardziej niezawodnego z mechanizmami poufności i integralności danych.

Projekt oczekuje propozycji projektów o wartości od 5000 do 50.000 euro (z możliwością ich zwiększenia w uzasadnionych przypadkach).

Nabór wniosków jest otwarty od 1 października do 1 grudnia 2020.

NGI ESSIF-LAB

eSSIF-Lab to projekt finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest przyspieszenie upowszechnienia koncepcji SSI (ang. Self Sovereign Identity) jako otwartego i zaufanego rozwiązania do obsługi tożsamości cyfrowej nowej generacji, umożliwiającej szybsze i bezpieczniejsze transakcje elektroniczne w internecie.

eSSIF-Lab wspiera zarówno rozwój i testowanie nowatorskich aplikacji z wykorzystaniem infrastruktury eSSIF-Lab, jak i rozwój komponentów dla samej infrastruktury badawczej. Proponowane rozwiązania muszą mieć poziom gotowości technologicznej (TRL) w zakresie od 3 do 5, a proponowane aplikacje powinny być zgodne z koncepcją Self Sovereign Identity (SSI). Komponenty opracowane w wyniku konkursu zostaną wykorzystane na późniejszym etapie w obszarach takich jak e-Zdrowie, e-Administracja, Edukacja, jak również jako propozycje dalszego wspólnego rozwoju w ramach ścieżki Open Disruptive Innovation.

Wnioski są przyjmowane od 1 marca 2020 do 30 czerwca 2021 (z terminem cut-off 4 stycznia 2021).