Sieć JPI Urban Europe ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), dotyczące tematów związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Wnioski wspólne skrócone można składać do 17 marca 2020 r.