10 grudnia br. Komisja Europejska otworzy ostatni już w ramach programu Horyzont 2020 konkurs w obszarze SwafS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa).  Planowany budżet konkursu to 63,2 mln euro.

Wspólne przedsięwzięcie EuroHPC ogłosiło pod koniec lipca br. pierwsze zaproszenia do składania wniosków w obszarze finansowania badań i innowacji, które pomogą Europie pozostać globalną konkurencją w dziedzinie superkomputerów. Wnioski – w zależności od tematu – można składać do 14 listopada 2019 r. lub do 14 stycznia 2020 r.