Prawie 1 mld euro przeznaczyła Komisja na dofinansowanie w latach 2019-2020 interdyscyplinarnych  badań wysokiego ryzyka dotyczących technologii przyszłości. Komisja Europejska przyjęła i opublikowała 2 lipca 2019 r. zaktualizowany Program Prac dla programu Horyzont 2020, w tym część dotyczącą Przyszłych i powstających technologii (FET).

2 lipca br. Komisja Europejska opublikowała finalną wersję Programu Pracy na lata 2018-2020 w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka, a w nim zakresy merytoryczne oraz planowane terminy naboru wniosków dla 43 tematów konkursowych zaplanowanych na 2020 rok. Termin otwarcia naboru wniosków: 15 października 2019 r. Planowany termin zamknięcia naboru wniosków do tematów jednoetapowych oraz pierwszego etapu tematów dwuetapowych: 22 stycznia 2020 r.

Istotnym elementem celu szczegółowego programu Horyzont 2020 „Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych” są kluczowe technologie prorozwojowe (KET), w tym Biotechnologia. Nabór wniosków do tematów konkursowych KET-Biotechnologia na 2020 rok został otwarty 3 lipca 2019 roku.

Inicjatywa Leków Innowacyjnych otworzyła dziś nabór do dwóch konkursów: IMI2 Call 18 i 19.  Część tematów ma na celu przyspieszenie badań nad zaawansowanymi terapiami rzadkich chorób i wspieranie rozwoju zmodyfikowanych komórek T w walce z rakiem. Trzy spośród siedmiu tematów skierowane są szczególnie do środowisk informatycznych – dotyczą sztucznej inteligencji, digitalizacji, baz danych, standaryzacji itp. Termin składania wniosków upływa 26 września 2019 r.

Od 25 stycznia otwarte są nowe konkursy w obszarze energii. Tym razem nacisk położony jest na kwestie związane z efektywnością energetyczną. Wnioski projektowe można składać do 4 września br.