Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprasza na szkolenie on-line w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Szkolenie dedykowane jest dla wnioskodawców planujących złożenie wniosku w Podprogramie działań na rzecz klimatu, w ramach naboru 2020.

Szkolenie będzie okazją do spotkania z ekspertami, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat tego jak przygotować dobry wniosek. Do współprowadzenia zaproszeni zostali również przedstawiciele Komisji Europejskiej. Przedstawione zostaną oczekiwania KE, aspekty finansowe przygotowania projektu LIFE, doświadczenia z przygotowania projektów. Omówione zostaną także nowe rozwiązania wprowadzone przez NFOŚiGW w krajowym systemie współfinansowania projektów LIFE. W szkoleniu wezmą udział m.in. Dariusz Urbaniak, KE/EASME oraz Zbigniew Karaczun, NEEMO.

REJESTRACJA AGENDA