Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 17.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Pitching i prezentacje publiczne.

Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w umiejętności związane z profesjonalnym występowaniem na forum publicznym, przełamywaniem barier w zabieraniu głosu oraz podejmowaniem kontaktu z publicznością, a także wzmocnienie zdolności komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do naukowców chcących rozwijać się w zakresie wystąpień publicznych.

Termin: 17.12.2020 godz. 10:00-14:00

Korzyści dla uczestników: rozwinięcie kompetencji miękkich, ćwiczenie zdolności wystąpień, poznanie struktury pitchdecku biznesowego.

 1. Dowiesz się jak przygotować Pitch, który przekona do Ciebie inwestora oraz czego unikać podczas prezentacji swojego biznesu;
 2. Poznasz sposoby na przygotowanie skutecznej prezentacji dla inwestora;
 3. Dowiesz się jak zapanować nad stresem i emocjami oraz w jaki sposób poczuć się pewnie przed wystąpieniem 
 4. Odkryjesz na czym polega “test windy” oraz które mechanizmy pozwolą Ci być zapamiętany
 5. Zrozumiesz jak wykorzystać opowiadanie historii do uatrakcyjnienia wystąpienia
 6. Zyskasz wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami tj. problemy techniczne, roszczeniowi słuchacz itp.

Opis zajęć: Prezentowanie jest prostsze niż myślisz! Na pewno niejednokrotnie przyszło Ci się mierzyć z publicznym przemawianiem – na przykład podczas konferencji, prezentacji efektów projektu nad którym długo pracowałeś, a może szykujesz się do pozyskania inwestora dla swojego biznesu? Pomożemy Ci się profesjonalnie przygotować do takich wyzwań!

Harmonogram zajęć:

 1. Radzenie sobie ze stresem
 2. Dobre i złe nawyki wystąpień publicznych
 3. Test windy
 4. Teoria złotego kręgu
 5. Rodzaje wystąpień biznesowych
 6. Struktura pitchu biznesowego
 7. Wystąpienia przed kamerą

Prowadzący: Michał Misztal - prezes Startup Academy, szkoleniowiec, wykładowca Uczelni Łazarskiego, koordynator i twórca licznych programów nauczania przedsiębiorczości. W ciągu 12 lat pracy nad rozwojem przedsiębiorczości w Polsce opiekował się ponad 600 startupami spośród różnych branż pełniąc następnie rolę Dyrektora Regionalnego AIP. Pod jego opieką znajdowały się wszystkie 11 inkubatorów województwa mazowieckiego. Następnie objął zarządzanie sprzedażą warszawskich Business Linków – akceleratorów biznesu i przestrzeni coworkingowych. Jest autorem biznesowych programów edukacyjnych dla początkujących biznesmenów dla których przeprowadził kilkaset godzin doradztwa. Był konsultantem przy kilkudziesięciu procesach inwestycyjnych, z których wiele zakończyło się powodzeniem. Z sukcesem pozyskał wiele dotacji na rozwój firm, których kwoty przekroczyły 20 mln zł. Świetnie czuje się w roli trenera lub prelegenta – prowadził dziesiątki szkoleń i występował na wielu konferencjach biznesowych i startupowych, wspierając rozwój największej w Europie organizacji startupowej.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja trwa do 14.12.2020 r. poprzez poniższy formularz lub w razie występowania błędów, poprzez wysłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule proszę wpisać "PITCHING".

Rekrutacja zakończona.

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Inspektor Ochrony Danych
Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować  za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Pani / Pana dane osobowe przetwarzamy, ponieważ:
 • wypełniamy obowiązki prawne ciążące na Administratorze – na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO*;
 • wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – na podstawie 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • wykonujemy zobowiązania umowne lub podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
W szczególnych sytuacjach mogą także istnieć inne powody przetwarzania danych tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda w zakresie i w celu udzielonym w treści zgody – art. 6 ust 1 lit. a RODOW przypadku kierowania do Nas korespondencji pocztą elektroniczną, drogą tradycyjną lub drogą telefoniczną niezwiązanej z usługami przez nas świadczonymi lub w związku z zawartą z nami umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłączenie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 1. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 1. Odbiorcy danych
Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Politechniki Białostockiej oraz mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Białostocką przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Politechnika Białostocka.
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 1. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy lub umowny lub warunek zawarcia umowy. W przypadku kierowania do Nas korespondencji pocztą elektroniczną, drogą tradycyjną lub drogą telefoniczną niezwiązanej z usługami przez nas świadczonymi lub inną zawartą z nami umową podanie danych jest wymogiem umownym i jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja.
 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Uczelnia nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorców danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnego obowiązku ich podania oraz potencjalnych konsekwencji niepodania danych, będą Państwu przekazane w momencie pozyskiwania danych w konkretnym celu. * – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)