Aktualności

Wszystkie kategorie

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone pozyskiwaniu finansowania i realizacji projektów B+R, pn. "Projekty B+R - jak zaplanować, skutecznie pozyskać finansowanie i efektywnie zrealizować aby doszło do szczęśliwego końca czyli wdrożenia". Warsztaty skierowane są do pracowników naukowych oraz przedsiębiorców.

Zapraszamy na cykl trzech spotkań w ramach miesiąca naukowej mobilności dotyczący realizacji projektów Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020. Już na początku przyszłego tygodnia (są jeszcze wolne miejsca!)

Do 13 czerwca 2017 r. można składać wnioski w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

Zespół EURAXESS przygotował najnowsze zestawienie ofert grantów na badania i stypendiów zagranicznych z całego świata. Polecamy doktorantom oraz doświadczonym naukowcom!

Komitet Monitorujący przyjął zmiany w kryteriach wyboru projektów oraz przedstawił propozycje zmian w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR). Przegłosowano zmiany w kryteriach wyboru projektów w wybranych instrumentach dla priorytetów I, II oraz IV.